08182018thứ 7
Cập nhật cuối:02.10.2016

Thông báo khuẩn về việc “Tăng cường quản lý xe máy điện”

Phan Thiết, ngày  11 tháng 5 năm 2016.

- Thực hiện công văn số 825/GGDĐT -GDTrH ngày 19 tháng 4 năm 2016 và công văn số 989/GGDĐT -GDTrH Về việc “Tăng cường  quản lý xe máy điện”

 

- Căn cứ theo tình hình thực tế của trường về việc quản lý xe máy điện  Ban giám hiệu trường THPT Bùi Thị Xuân xin thông báo đến toàn thể GV;NV  Học Sinh và phụ huynh một số nội dung  như sau:

Thông báo đến tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh  trong trường  khi đi xe đạp điện phải đăng ký lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe trước ngày 30/6/2016 (sẽ được miễn phí).

Nếu kể từ ngày 01/7/2016 trở đi những xe máy điện chưa đăng ký sẽ bị xử lý theo pháp luật và chủ phương tiện phải trả tất cả mọi loại phí.

 Hiện nay có 25 học sinh của trường đi xe máy điện chưa đăng ký.

Trên đây là  thông báo khẩn về việc đi xe máy điện của trường THPT Bùi Thị Xuân. 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses