08182018thứ 7
Cập nhật cuối:02.10.2016

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CỦA  TIỂU BAN ĐỐI NGOẠI & THÔNG TIN QUẢN BÁ

 

                                                                                                                   Phan Thiết, ngày  11  tháng  4 năm 2016

Thực hiện Nghị quyết của Chi ủy Nhà trường về việc lãnh đạo các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập trường (2006 - 2016);Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-THPT BTX ngày 14/3/2016 của Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân về việc thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trường THPT Bùi Thị Xuân, nay Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tổng kết, đánh giá thành quả đạt được, những thành tựu nổi bật và những bài học kinh nghiệm trải qua 10 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Bùi Thị Xuân, định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

- Ghi nhận công lao và biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều thành tựu đóng góp cho quá trình phát triển của Nhà trường.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm, gặp mặt giao lưu các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, các cơ quan đơn vị và tổ chức, cá nhân đã có đóng góp xây dựng Nhà trường trong 10 năm qua.

- Tạo không khí phấn khởi, niềm tự hào trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về Nhà trường; thi đua dạy tốt, học tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và dần hình thành thương hiệu Nhà trường.

- Thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cùng Nhà trường phát triển đi lên trong thời gian tiếp theo.

- Nhằm quảng bá rộng rãi Nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự lan tỏa tích cực góp phần vào sự thắng lợi nhiệm vụ năm học và các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động phải mang tính phù hợp môi trường giáo dục, đối tượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của tổ chức, của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, của nhân dân và địa phương.

- Các hoạt động phải được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực.

II/ Nội dung hoạt động:

1. Tiểu ban Đối ngoại & thông tin quảng bá, cơ sở vật chất

a. Thành phần.

Trần Thị Thúy Vy, Phó Hiệu trưởng                - Trưởng tiểu ban

Ô. Lê Văn Liễu, Trưởng ban ĐDCM HS       - Phó Trưởng tiểu ban

Nguyễn Thụy Hải Âu, CT Công đoàn     - Phó Trưởng tiểu ban

Ô. Võ Minh Tuấn, Bí thư Đoàn                    - Ủy viên

Ô. Trương Tấn Thái, Chủ tịch HLHTN                   - Ủy viên

Ô. Trần Minh Thuận, TT HC-GT                          - Ủy viên

b. Nhiệm vụ.

- Báo cáo thành tích và đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp xây dựng Nhà trường.

- Tu bổ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, chỉnh trang các hạng mục công trình trong và ngoài trường. Chuẩn bị các điều kiện hậu cần phục vụ hoạt động kỷ niệm.

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường; Vận động tài trợ các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trường.

- Thành lập Ban liên lạc Cựu học sinh, kết nối và phát huy nguồn lực từ cựu học sinh.

- Xây dựng chương trình tổ chức tọa đàm, gặp gỡ giao lưu truyền thống và các hoạt động văn hóa, thể thao, hội trại giao lưu giữa các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân có công xây dựng Nhà trường.

II. Nhiệm vụ  và tổ chức các tiểu ban:

1.Báo cáo thành tích và đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp xây dựng Nhà trường ( Cô Âu phụ trách chính)

* Dự kiến hoàn thành và  họp báo cáo  vào ngày 14/10/2016.

2.Xây dựng chương trình tổ chức tọa đàm, gặp gỡ giao lưu truyền thống và các hoạt động văn hóa, thể thao, hội trại giao lưu giữa các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân có công xây dựng Nhà trường.

Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm (có chương trình riêng gồm các v/d chính như:

      MC dẫn chương trình. Kịch bản: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Đại diện cựu Học sinh phát biểu và tặng hoa;  Đại diện GV cũ phát biểu; Lãnh đạo cấp trên phát biểu (Sở);  Công bố các quyết định khen thưởng) (Cô Vy, Cô Âu Thầy Tuấn ) * Dự kiến hoàn thành và  họp báo cáo  vào ngày 14/10/2016.

 

 

3. Tiểu ban Đối ngoại & thông tin quảng bá

1. Võ Minh Tuấn Trưởng tiểu ban

2, Ông Lê Văn Liễu ( TB CMHS)

2.Trần Hoàng Thạch

3. Trần Ngọc Đông

4. Nguyễn Thị Việt Thanh

5. Trương Tấn Thái

6. Trần Cao Vinh

* Công tác tuyên truyền

- Đăng bài viết giới thiệu THPT -BTX 10 trưởng thành và phát triển trên Wedside  trường

- Thực hiện Phóng sự truyền hình Bình Thuận

- Phát hành Tờ rơi tóm tắt giới thiệu THPT -BTX 10 trưởng thành, phát triển gửi đến gia đình HS, cựu SV của Trường và khách mời.

- Băng zôn, áp phích quảng bá dựng quanh khu vực Trường.

* Khách mời:

- Tập hợp danh sách, lập mẫu giấy mời, in, gửi tới các đơn vị, cá nhân theo danh sách được duyệt thuộc các đối tượng: Các cơ quan: Thành phố, địa phương; Các Trường; Các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động và tài trợ; Cựu CBGV và HS; Cơ quan thông tin: THBT, Báo Bình Thuận;

- Lập danh sách cựu giáo viên và Học sinh thành đạt;

- Lên kế hoạch cho buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Nhà trường và cựu GV, HS;

- Cung cấp thông tin về cựu giáo viên và cựu sinh viên cho tiểu ban nội dung, tài liệu, tập san.

* Dự kiến hoàn thành và  họp báo cáo  vào ngày 14/10/2016.

4. Tiểu ban cơ sở vật chất

1. Trần Thị Thúy Vy (P. Hiệu trưởng): Trưởng tiểu ban

2. Nguyễn Thị Thanh Huy

3.Nguyễn Thùy Thủy Tiên

4. Trần Trung Hiếu

5. Đặng Văn Minh

6. Trần Cao Vinh

7 Trương Tấn Thái

8. Đặng văn Chung

9. Nguyễn Vỹ

Nhiệm vụ: Chuẩn bị mọi vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất. Cụ thể:      

- Chuẩn bị quà lưu niệm cho đại biểu, các thế hệ CB, GV về dự hội trường (dự kiến gồm 1 túi tặng phẩm có: 01 phù hiệu lô gô của Trường, 01 cuốn kỷ yếu).

- Hoàn chỉnh toàn bộ sân trường đảm bảo trang trọng, cảnh quan đẹp, phục vụ cho buổi lễ thành công.

- Chuẩn bị sân thi đấu TDTT, các trò chơi.

- Chuẩn bị cờ, hoa, băng zôn, lôgô, khẩu hiệu, phù hiệu, phông màn trang trí.

- Chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng.

- Làm rạp che cho đại biểu về dự lễ và rạp che để tổ chức dự tiệc thân mật trưa ngày 20 tháng 11 năm 2016 (nếu đặt ngoài trời).

- Chuẩn bị đầy đủ bàn ghế cho các phòng tiếp đón khách mời và các đoàn CB, GV, cựu HS trước khi vào lễ.

- Chuẩn bị phòng cho các thế hệ sinh viên giao lưu.

- Chuẩn bị và phục vụ quay phim, chụp ảnh.

- Đảm bảo điện, nước, phục vụ các ngày lễ.

* Dự kiến hoàn thành và  họp báo cáo  vào ngày 14/10/2016.

5. Tiểu ban lễ tân – Hậu cần

1. Nguyễn Thị Gái, Trưởng tiểu ban

2. Nguyễn Thị Thu Loan

3. Nguyễn Thị Tuyết Mai

4. Nguyễn Thị Ngọc Lan

5. Nguyễn Thị Huyền Trang

6. Huỳnh Hoàng Cúc

7. Võ Thị Hòa

8. Chu Thị An.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên về nội dung công việc:

+ Đón tiếp khách, trao túi quà lưu niệm

+ Tiếp nhận quà, tiền của các tập thể, cá nhân tặng Nhà trường.

+ Hướng dẫn khách theo chương trình;

+ Phục vụ mít tinh (hoa, nước uống, trao thưởng…).

- Lập phương án tổ chức tiệc mừng;

- Phục vụ tiệc;

- Xe đưa đón, trả khách; 

* Dự kiến hoàn thành và  họp báo cáo  vào ngày 14/10/2016.

5. Tiểu ban văn nghệ, thể dục thể thao

1. Võ Thị Thúy Đồng (BVT): Trưởng tiểu ban

2. Trần Cao Vinh

3. Từ Duy Thịnh

4. Đặng Văn Chung

5. Nguyễn Thanh Trung

Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chương trình hoạt động kỷ niệm gồm:

- Biểu diễn tiết mục võ thuật;

- Chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc và tổng kết lễ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành ;lập trường;

- Tổ chức, điều hành các hoạt động thể thao;

- Chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức các tiết mục biểu diễn, và thi đấu thể thao;

* Dự kiến hoàn thành và  họp báo cáo  vào ngày 14/10/2016.

6. Tiểu ban phục vụ (an ninh, y tế, vệ sinh)

1. Trần Hoàng thạch  (B): Trưởng tiểu ban

2. Trần Minh Thuận

3. Nguyễn Vỹ

4. Trần Thị Thanh Thúy

5. Trần Trung Hiếu.

6. Đặng Văn Minh

- Lập phương án bảo vệ an toàn, an ninh 24/24 h trong thời gian tổ chức (1 ngày);

- Lập phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ, sơ cấp cứu y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường;

- Duy trì trật tự, trông giữ xe trong khuôn viên Trường vào các ngày Lễ.

Trên  đây là kế hoạch triển khai cụ thể của Tiểu banĐối ngoại & thông tin quảng bá, cơ sở vật chất các tổ chức đoàn thể, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai và phối hợp thực hiện.Mọi khó khăn, vướng mắc (nếu có)  Các tiểu ban phản ánh về  Trưởng tiểu ban ( Cô Vy) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo  giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo (báo cáo);

- Thành viên tiểu ban (thực hiện Cô Âu, Cô Đồng, Cô Gái  Thầy Tuấn, Thầy Thuận, Thầy Thạch);

- Lưu VP.

                             TM .Trưởng tiểu ban

 

                                ( Đã ký)

 

 

                 Trần Thị Thúy Vy

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses